Tamang Paggamit ng Pampalandi sa Baboy

By: Doc Teng David Ang paglalandi ng baboy ay nagsisimula sa edad na 5 1/2 hanggang 6 na buwan mula nang pinanganak. Ito ay tumatagal ng limang araw at muling mauulit makalipas ng 21 days. Halos 80% ng mga dumalaga ay normal na naglalandi kung normal ang kapaligiran, nutrisyon at lahi ng baboy. Merong ibang … Continue reading Tamang Paggamit ng Pampalandi sa Baboy

Advertisements