Common Problems of Farrowing Sows | Hog Raising FAQs Show Ep. 3

Welcome to the Third Episode of the Hog Raising FAQs (Frequently Asked Questions) Show, a new show dedicated for hog raisers and would-be hog raisers who want to gain new knowledge in swine farming and get answers to their questions or problems in their pigs. On this Episode, Dr. Teng David will answer questions about […]

Most Common Piglet Diseases | Hog Raising FAQs Show Ep. 2

Welcome to the 2nd Episode of the Hog Raising FAQs (Frequently Asked Questions) Show, a new show dedicated for hog raisers and would-be hog raisers who want to gain new knowledge in swine farming and get answers to their questions or problems in their pigs. On this Episode, Dr. Teng David will answer questions about […]

Common Pig Breeding Problems | Hog Raising FAQs Show Ep 1

Welcome to the First episode of the Hog Raising FAQs (Frequently Asked Questions) Show, a new show for hog raisers who want to gain new knowledge in swine farming and get answers to their questions or problems in their pigs. On this episode, Dr. Teng David will answer questions about Pig breeding that affects production […]

20 Practical Tips sa Paglalandi at “Standing Heat” ng Inahing Baboy

Mahalagang matutunan natin ang pag check kung kailan ang “standing heat” o pagpayag ng inahin para ma ai dahil dito nakasalalay ang dami ng iaanak ng inahin. Pag tama rin ang heat detection, maiiwasan din ang pag uulit ng landi ng inahin at ang pagkakaroon ng impeksyon sa matris. Narito ang mga dapat tandaan sa […]

20 Tips para Maging Expert sa Pag-A.I. ng Baboy

Ang binibili po ninyong semilya sa Davsaic ay ang mabilis at epektibong paraan upang makakuha kayo ng magandang lahi at ma-upgrade ang lahi ng inyong mga baboy. Upang mas higit po ninyong mapakinabangan ang aming semilya, narito po ang ilang tips sa Artipisyal na Inseminasyon (A.I.) sa baboy  bago kayo bumili ng semilya hanggang maipasok […]