Ang binibili po ninyong semilya sa Davsaic ay ang mabilis at epektibong paraan upang makakuha kayo ng magandang lahi at ma-upgrade ang lahi ng inyong mga baboy. Upang mas higit po ninyong mapakinabangan ang aming semilya, narito po ang ilang tips kung paano nyo po iha-handle ang semilya pagkatanggap hanggang maipasok nyo po sa inahin.


1) Panatilihing nasa 16-18 degrees centigrade ang temperatura ng semilya habang ito ay hindi pa ginagamit. Ang semilya ay pwedeng ilagay sa loob ng styrobox at lagyan ng dalawang naka plastic na yelo. Iwasang direktang nakadikit ang semilya sa yelo. Maaring palitan ang nalusaw na yelo kada 12 oras habang hindi pa ginagamit ang semilya. HUWAG PONG ILALAGAY SA REFRIGERATOR ANG SEMILYA DAHIL ITO PO AY MAMAMATAY.


2) Marahang alugin ang semilya tuwing ika 8-12 oras habang ito ay hindi pa ginagamit. Ilagay ito sa loob ng styrobox na nakapahiga (hindi nakatayo) upang mas makalangoy ang semilyang nasa pinaka-ibaba


3) Iwasang maarawan ang semilya dahil maari silang mamatay mula sa UV rays ng araw.


4) Ilabas ang semilya mula sa styrobox mga 5-10 minuto bago ito gamitin sa inahin at huwag hayaang mainitan o maarawan. Ito ay para mabawasan ang lamig nito bago maipasok sa ari ng inahin. Huwag na itong ibababad sa maligamgam na tubig o sa waterbath para maiwasang mamatay pa ang ibang semilya.


5) Mas magandang magamit kaagad ang semilya sa loob ng 24-48 oras mula nang ito ay matanggap mula sa Davsaic.


6) Tiyaking nasa “standing heat” ang inahin bago ipasok ang unang bote ng semilya. Isunod ang pangalawang bote ng semilya 12-18 oras mula nang maipasok ang unang bote


7) Tiyaking tuyo at malinis ang labas at labi ng ari ng inahin mula sa dumi bago ipasok ang catheter sa ari


8) Huwag madaliin ang pagpasok ng semilya sa ari ng inahin. Gawin ito dahan-dahan sa loob ng lima hanggang 15 minuto. Diinan sa likod ang inahin o i-massage ang tagiliran ng inahin habang ito ay isinasagawa.


9) Iwasang magkaroon ng backflow ang semilya mula sa ari habang ito ay ipinapasok sa catheter. Ihinto muna ang pag-A.I. pag may backflow ng semilya at i-massage muli ang inahin para mag standing heat. Ayusin ang posisyon ng catheter bago ipasok ulit ang semilya.


10) Pag natapos nang maipasok lahat ng semilya, hayaan muna ang catheter na nakapasok sa ari ng inahin ng isang oras upang maiwasang mag backflow ang naipasok nang semilya. Maaring hilain ang catheter makalipas ng isang oras o hayaan itong matanggal ng kusa


11) Huwag munang ililipat ng kulungan o ihalo sa ibang inahin ang na-A.I. na inahin sa loob ng 8 oras pagkatapos ma A.I. Huwag din munang ililipat ng kulungan ang na-A.I. na inahin mula 5-30 araw mula nang ito ay ma-A.I. para hindi mabawasan ang mga nabuong biik sa loob.


12) Iwasang mainitan o maarawan ang inahin 30 araw mula nang ito ay ma-A.I. para hindi malusaw ang mga nabuong biik sa loob


13) Pakainin lang ng 1.5 – 2.0 kg na brood sow o breeder ration ang inahin hanggang 30 araw mula nang ma-A.I. para hindi masyadong uminit ang katawan nito at maiwasang malusaw ang mga nabuong biik sa loob.

About the Author

Si Doc Teng David po ay 20 taon nang Swine Veterinary Practitioner na nagtapos sa UP at Los Banos. Siya rin ay 2nd placer sa 1999 National Veterinary Board Exam at kasalukuyang Technical Manager ng David Swine A.I. Center