Gusto nyo po bang Manalo ng Buntis na F1 Gilt? Narito po ang Paraan ng Pagsali:
1) Kasali po sa raffle ang lahat ng mag-oorder ng semilya, F1 Gilts, gamot at gamit ng baboy sa Davsaic Phil at Viddavet Phil mula March 16, 2018 to June 16, 2018
2) May katumbas na bilang raffle stub at raffle coupon ang inyong mga mabibiling item mula sa Davsaic
1 set (2 doses) Terminal A.I. Boar Semen = 1 Raffle Coupon
1 set (2 doses) G.P. A.I. Boar Semen = 2 Raffle Coupons
1 Pre-paid card of Terminal A.I. Boar Semen = 1 Raffle Coupon
1 Pre-paid card of G.P. A.I. Boar Semen = 2 Raffle Coupons
For Every P500 worth of Vet Drugs, Vaccines and Farm Supplies = 1 Raffle Coupon
1 F1 Gilt = 4 Raffle Coupons
3) Isulat ang kumpletong pangalan, address, contact no, sow-level at lagda sa raffle stub na makukuha. Itabi ang raffle coupon na kasama.
4) May dalawang monthly draw ang gagawin at isang Final Draw
1st MONTHLY DRAW – April 14, 2018
1st Prize – 1 Creekview F1 Gilt
2nd Prize – 1 F2 Breeder Piglet
3rd Prize – 1 Blue Label A.I. Card and 1 Gold Label A.I. Card
10 Consolation Prizes : 10 Winners of 10 mL Ardes Imported Fiberglass Syringes
2nd MONTHLY DRAW – May 19, 2018
1st Prize – 1 Creekview F1 Gilt
2nd Prize – 1 F2 Breeder Piglet
3rd Prize – 1 Blue Label A.I. Card and 1 Gold Label A.I. Card
10 Consolation Prizes : 10 Winners of 10 mL Ardes Imported Fiberglass Syringes
FINAL DRAW – June 16, 2018
1st Prize – 1 Pregnant F1 Gilt,
2nd Prize – 1 Creekview F1 Gilt,
3rd Prize – 1 F2 Breeder Piglet,
10 Consolation Prizes: 5 Winners of Davsaic Blue Label A.I. Card and 5 Winners of Davsaic Gold Label A.I. Card
5) Lahat ng entries na hindi mananalo sa mga monthly draws ng April 14, 2018 at May 19, 2018 ay automatic na kasali sa Final Draw ng June 16, 2018. Ang isang kalahok ay isang beses lang pwedeng manalo kada monthly draw.
6) Ang mga mananalo ay ino-notify sa pamamagitan ng
– Mobile call mula sa David Swine A.I. Center, Inc hotline no 09209465712
-Winner announcement sa Facebook account ng Davsaic (www.facebook.com/davsaic phil)
KAYA SALI NA PO MGA SUKI!!!