pg 600 w

By: Doc Teng David

Ang paglalandi ng baboy ay nagsisimula sa edad na 5 1/2 hanggang 6 na buwan mula nang pinanganak. Ito ay tumatagal ng limang araw at muling mauulit makalipas ng 21 days. Halos 80% ng mga dumalaga ay normal na naglalandi kung normal ang kapaligiran, nutrisyon at lahi ng baboy. Merong ibang hindi naglalandi, at kung nagawa na ang iba’t-ibang paraan upang mapalandi ay hindi pa rin naglandi, maaring turukan ng pampalandi bilang huling option.

Maraming iba’t-ibang pampalandi ng baboy, pero ang kadalasan naming ginagamit ay ang PG 600 dahil nakita naming mas mabisa ito kumpara sa iba. Ito ay naglalaman ng dalawang hormone, ang Pregnant Mare Serum Gonadotrophin (PMSG) at ang Human Chorionic Gonadotrophin (HCG). Ang kumbinasyon ng dalawa ay nakakatulong upang maglandi at magbuntis ang inahin o dumalaga.

Narito ang paraan ng paggamit ng pampalandi:

 1. Gamit ang hiringgilya (syringe), kumuha ng 3 ml ng diluent (clear liquid) at ilipat sa kabilang vial na may lamang powder (freeze dried).
 2. Alugin ang vial hanggang matunaw ang powder.
 3. Ilipat ang solution sa may natitirang diluent at haluing mabuti.
 4. Iturok ang 5 ml ng solution sa ilalim ng balat (subcutaneously) ng baboy. Maaring gawin ito sa singit ng kili-kili o sa likod ng tenga malapit sa puno.
 5. Kung sakaling magkaroon ng allergic reaction, turukan ng 2 to 3 ml epinephrine ang inahin o dumalaga.
 6. Panatilihing nasa loob ng refrigerator (2 to 8 degrees centigrade) ang PG 600 habang hindi pa ginagamit upang mapanatili ang bisa nito.
 7. Obserbahan ang dumalaga o inahin ng simula ng paglalandi sa ikalawang araw pagkaturok.
 8. Kadalasan kung naglandi ang dumalaga sa ikalawang araw pagkaturok, ito ay mag standing heat sa ikalimang araw mula ng maturukan ng PG 600. Habang ang inahin naman ay mag standing heat sa ikaapat na araw mula nang matukukan ng pampalandi.
 9. Hindi lahat ng tinuturukan ng pampalandi ay naglalandi dahil sa maraming dahilan. Kadalasan, 60-70 porsiyento ang naglalandi.
 10. Kapag nag standing heat na ang inahin, maari na itong ipa-A.I. o ipabulog.

 

About the Author
  odd pic2 Si Dr. Oreste "Doc Teng" David ay isang
beterinaryo na nagtapos sa UP at Los Banos noong 1999. 
Siya ay 2nd Placer sa 1999 National Veterinary Board
Examination at 19 years na bilang Swine Veterinary 
Practitioner.