Request a Copy of our Updated 2018 Boar Catalog Now!!!

We have 85 Quality and Performance Tested A.I. Boars to Choose From

Free Hog Raising Seminar in Pampanga

Come and learn on our Free Seminar in Hog Raising in Pampanga this September 15, 2018 from 1:00 to 5:00 pm at Max's Restaurant along Olongapo-Gapan Road, City of San Fernando, Pampanga. Event Highlights: 1) Free Seminars on Pig Breeding and Health Management 2) On-site selling of discounted Davsaic pre-paid A.I. cards, Pigchamp products,veterinary drugs, … Continue reading Free Hog Raising Seminar in Pampanga

Bagong Barakong Pang A.I. – Pietrain Duroc 9813 at Pietrain Duroc 8462

Narito po ang dalawang barakong pang-A.I. ng Davsaic para ma upgrade po ang lahi ng mga baboy nyo. Ang mga lahing Pietrain Duroc ay mga terminal A.I. boars o ang mga biik po nila ay ginagawang mga palakihing baboy o market hogs. Ang lahing ito ay hybrid mula sa tatay na Pietrain at nanay na … Continue reading Bagong Barakong Pang A.I. – Pietrain Duroc 9813 at Pietrain Duroc 8462

Davsaic A.I. Boars

Davsaic Breeds Available          Our 80 genetically superior and performance-tested boars used for artificial insemination (A.I.) came from Creekview Genetics. Creekview Genetic’s meticulous breeding standards and their being in the top three pig breeders in the country has convinced DavsAIc to stick with them. This will ensure the boars can produce better … Continue reading Davsaic A.I. Boars

Advertisements

Tamang Paggamit ng Pampalandi sa Baboy

By: Doc Teng David Ang paglalandi ng baboy ay nagsisimula sa edad na 5 1/2 hanggang 6 na buwan mula nang pinanganak. Ito ay tumatagal ng limang araw at muling mauulit makalipas ng 21 days. Halos 80% ng mga dumalaga ay normal na naglalandi kung normal ang kapaligiran, nutrisyon at lahi ng baboy. Merong ibang … Continue reading Tamang Paggamit ng Pampalandi sa Baboy